Advies

Movisie ontwikkelde een effectieve werkwijze om in co-creatie outcome-indicat

Publicaties & Infographics
infographic-wijkteams-in-beeld
Publicaties & Infographics

In deze notitie geven we gemeenten een aantal handvatten om beredeneerde keuz

Publicaties & Infographics

Deze brochure is voor gemeenten, cliëntenorganisaties en Wmo-raden die kwalit

Alle producten afkomstig uit doel:

Adviestrajecten

Movisie ontwikkelde een effectieve werkwijze om in co-creatie outcome-indicatoren vast te stellen.

Publicaties & Infographics

infographic-wijkteams-in-beeld
Najaar 2015 voerde Movisie een peiling uit naar de stand van zaken rondom de sociale (wijk)teams. Hoe is het de gemeenten na de decentralisaties vergaan? Hoe staan ze er voor?
In deze notitie geven we gemeenten een aantal handvatten om beredeneerde keuzes te maken over hun inkoopstrategie.
Deze brochure is voor gemeenten, cliëntenorganisaties en Wmo-raden die kwaliteitsbeleid in de Wmo integraal willen aanpakken. Dit kan via outcome-financiering, maar ook door kwaliteitscriteria vanuit cliëntperspectief te hanteren.