Producten

Publicaties & Infographics

Najaar 2015 voerde Movisie een peiling uit naar de stand van zaken rondom de sociale (wijk)teams. Hoe is het de gemeenten na de decentralisaties vergaan? Hoe staan ze er voor?

In deze notitie geven we gemeenten een aantal handvatten om beredeneerde keuzes te maken over hun inkoopstrategie.

Deze brochure is voor gemeenten, cliëntenorganisaties en Wmo-raden die kwaliteitsbeleid in de Wmo integraal willen aanpakken. Dit kan via outcome-financiering, maar ook door kwaliteitscriteria vanuit cliëntperspectief te hanteren.

Gemeenten willen dat hun beleid een verandering teweeg brengt voor de burger of de samenleving. Dit sturen op een maatschappelijk effect wordt ook wel outcomesturing genoemd. Maar hoe werkt dit in de praktijk?