Onze expert: Hilde van Xanten

Ik ben afgestudeerd als organisatiepsycholoog en pedagoog aan Universiteit Utrecht. Na mijn studies werkte ik eerst enkele jaren bij onderzoek- en adviesbureaus. Daarna van 1990-1999 als organisatie- en beleidsadviseur in de zorgsector op gemeentelijk en provinciaal niveau. Vervolgens werkte ik van 2000-2008 als projectleider wonen-welzijn-zorg bij een grote woningcorporatie aan ontwerp van en uitvoeringsplannen voor levensloopbestendige wijken. Samenwerkings- en bouwprojecten kwamen tot stand met gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties. In 2009 maakte ik de overstap naar MOVISIE en ben senior adviseur vanuit het programma leefbaarheid en sociale samenhang.

Deskundigheid

Mijn eerdere kennis en ervaring opgedaan in de zorg- en corporatiesector komt me nu goed van pas als adviseur in landelijke programma’s als W+W+Z=Maak het samen! en Welzijn Nieuwe Stijl. Maar ook bij ouderenbeleid en het stimuleren van de inzet van zilveren kracht. De wijzigingen in de AWBZ en de Wmo, de omslag van verzorgings- naar participatiesamenleving zijn belangrijke thema’s in mijn werk. Daarnaast richt ik me op vraagstukken rond burgerparticipatie en een vitaal platteland.

rechts

Nadat u uw vraag heeft gesteld.

Via dit formulier komt uw vraag direct bij onze expert terecht. Wij streven ernaar om uw vraag binnen twee dagen te beantwoorden.

Heeft u een algemene vraag, dan kunt u deze doorgeven op de contact pagina.