Onze expert: Kitty van den Hoek

  • gebiedsgericht (samen)werken in zorg en welzijn
  • buurtbinding
  • nabuurschap en buurthulp in stad en dorp
  • de rol van kerken in het sociale domein
  • georganiseerde en niet-georganiseerde informele zorg op het platteland
rechts

Nadat u uw vraag heeft gesteld.

Via dit formulier komt uw vraag direct bij onze expert terecht. Wij streven ernaar om uw vraag binnen twee dagen te beantwoorden.

Heeft u een algemene vraag, dan kunt u deze doorgeven op de contact pagina.

Beleidspagina's
14 november 2016