Erkenning Verworven Competenties

Interventies

Met een Erkenning Verworven Competenties (EVC-A) krijgen vrijwilligers inzicht in en erkenning voor de competenties die zij hebben opgedaan. Dit leidt tot vergroting van het zelfvertrouwen en stimuleert de verdere ontwikkeling van deze vrijwilligers, zo blijkt uit een effectonderzoek van het Trimbos-instituut. 25 uiteenlopende praktijkorganisaties pasten de methode toe bij kwetsbare vrijwilligers.

Doelgroep

De methode is gericht op alle vrijwilligers die competenties opgedaan in het vrijwilligerswerk zichtbaar willen maken, met de focus op vrijwilligers die zich verder willen ontplooien.

Aanpak

Kern van de methode is dat de vrijwilliger, met ondersteuning van een begeleider binnen de vrijwilligersorganisatie, zichzelf beoordeelt op de binnen de methode geformuleerde competenties. Vervolgens verzamelt hij bewijzen voor de competenties die hij heeft ontwikkeld. Het geheel wordt door een onafhankelijke beoordelaar beoordeeld. In de methode worden vier stappen doorlopen:

  • een begingesprek om de methode te introduceren en afspraken te maken
  • zelfbeoordeling en de verzameling van bewijzen
  • beoordeling van de verzamelde bewijzen door een onafhankelijk beoordelaar
  • een eindgesprek waarin de beoordeling wordt besproken, het persoonlijk ontwikkelplan wordt gemaakt en het bewijs van deelname wordt uitgereikt