Drie decentralisaties en LHBT-emancipatie

Publicaties & Infographics

Het kabinet zet bij de decentralisaties in op de participatiemaatschappij: zelfredzaamheid, inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Door de decentralisaties krijgen de gemeenten meer taken. Wat zijn de gevolgen voor de LHBT-emancipatie en welke kansen bieden de decentralisaties?

 

Download de handreiking