Gesteund door zelfhulp

Publicaties & Infographics

Met de publicatie Gesteund door zelfhulp wil Movisie de aandacht vestigen op zelfhulpgroepen en zelfhulp bekendheid geven bij professionals uit de sociale sector en (geestelijke) gezondheidszorg, en bij hen die mee vorm geven aan het sociaal beleid op lokaal, provinciaal of landelijk niveau.

Decentralisatie

De grondslagen van zelfhulp passen heel goed in het gedachtegoed achter de diverse decentralisaties die momenteel in Nederland worden voorbereid en doorgevoerd. Gemeenten bereiden zich samen met lokale en regionale organisaties voor op een ingrijpende wijziging van beleid en aanbod, waarin zelfredzaamheid, informele ondersteuning en participatie de leidende principes moeten worden.

Het is daarom logisch dat in deze ontwikkeling ook aandacht wordt gegeven aan zelfhulp.

Bijlage