Hoe gaan gemeenten om met dagbesteding?

Publicaties & Infographics

Begin 2016 heeft Movisie in opdracht van het ministerie van VWS het beleid van gemeenten rondom dagbesteding van tien kleine en 25 middelgrote en grote gemeenten geïnventariseerd. Deze publicatie (mei 2016) is daar het resultaat van.De inventarisatie biedt inzicht in de ontwikkelingen en trends in deze gemeenten, zoals:

  • Hoe wordt dagbesteding ingevuld?
  • Hoe is de verdeling tussen algemene en maatwerkvoorzieningen?
  • Wordt er rekening gehouden met doelgroepen?
  • Hoe regelen gemeenten de inkoop?

Het antwoord op deze vragen vindt u in dit rapport.