Huiselijk geweld beleid maken met persona’s

Huiselijk geweld beleid maken met persona’s

Publicaties & Infographics

'Huiselijk geweld beleid maken met persona’s’ laat zien hoe je samen met mensen die huiselijk geweld hebben meegemaakt een persona kunt maken. De brochure geeft daarnaast voorbeelden hoe je deze in de praktijk kunt toepassen. Dat kan op twee manieren: met collega’s in het sociale wijkteam, en als gemeente om beleid mee te toetsen. Deze publicatie is mede gebaseerd op 'Wmo beleid maken met persona’s' van het Kennisprogramma Cliëntenparticipatie van Movisie.

De persona’s kwamen tot stand m.m.v. Safe Group, Centram, Jongerentaskforce aanpak van geweld tegen kinderen (Augeo) en Stichting STUK. ‘Huiselijk geweld beleid maken met persona’s’ is een samenwerking tussen het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie.