infographic-wijkteams-in-beeld

Infographic: Sociale Wijkteams in beeld

Publicaties & Infographics

Najaar 2015 voerde Movisie een peiling uit naar de stand van zaken rondom de sociale (wijk)teams. Hoe is het de gemeenten na de decentralisaties vergaan? Hoe staan ze er voor? Hebben sociale (wijk)teams zich verder ontwikkeld; in aantal, qua organisatie, inrichting, uitvoering en kwaliteitsbevordering? Uit de peiling lijkt de basis van de teams te staan. Ze zijn ingericht en verschillende professionals werken samen aan een integrale aanpak van problematiek en hulpvragen, dicht bij de burgers. Meer over de laatste peiling staat in dit rapport. Het rapport is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Nederlands Jeugd Instituut (NJi) en Vilans.

infographic-wijkteams-in-beeld.PNG