Inkoop en bekostiging als kwaliteitsinstrumenten

Publicaties & Infographics

In deze notitie geven we gemeenten een aantal handvatten om beredeneerde keuzes te maken over hun inkoopstrategie. Hoe kunnen inkoop en bekostiging worden ingezet voor het bevorderen van kwaliteit van zorg en ondersteuning en voor het realiseren van transformatiedoelen?

De nadruk bij inkopen en bekostigen van zorg en ondersteuning ligt bij sommige gemeenten nog sterk op de technische kant. Maar steeds meer gemeenten gebruiken Inkoop en bekostiging als onderdeel van de kwaliteitscyclus. Zij kunnen zo invloed uitoefenen op inhoudelijke beleidsdoelen zoals kwaliteit, vernieuwing, kostenbeheersing en keuzevrijheid van de cliënt.

Wat heeft u aan deze notitie?

In deze notitie laten we zien dat de inkoopstrategie een belangrijk instrument voor gemeenten kan zijn om beleidsdoelen te bereiken en daarmee om bij te dragen aan de transitie in het sociaal domein. We geven gemeenten een aantal handvatten om beredeneerde keuzes te maken over hun inkoopstrategie.