Integraal werken in de wijk goede voorbeelden

Integraal werken in de wijk: good practices

Publicaties & Infographics

Deze publicatie biedt een overzicht van 14 succesvolle aanpakken van samenwerking op wijkniveau, met de focus op bijzondere doelgroepen.U leest in deze publicatie onder andere over:

  • Cordaan en MEE Amstel & Zaan die een training ontwikkelden voor wijkteams om mensen met een niet-zichtbare beperking te herkennen en beter met hen te communiceren.
  • Het samenwerkingsnetwerk Integrale Vroeghulp Goudvis die kinderen met een ontwikkelingsachterstand vanuit verschillende disciplines onderzoekt.

Iedere good practice beschrijft de doelgroep, de methodiek, de samenwerking, succesfactoren en leerpunten.

Deze publicatie is verschenen in het kader van het programma Integraal Werken in de Wijk; een samenwerking tussen Movisie, Vilans, Nederlands Jeugdinstituut, Trimbos-instituut, NCJ en de Werkplaatsen Sociaal Domein.