Leidraad Burgerbetrokkenheid

Publicaties & Infographics

U vraagt zich af op welke manier inwoners in uw gemeente hun stem kunnen laten horen. En of de huidige vorm van clientenparticipatie nog past bij de transformatie in het sociaal domein. De leidraad burgerbetrokkenheid geeft u richting bij het beantwoorden van deze vragen. De leidraad bevat geen vaste modellen of antwoorden. Elke gemeente is immers anders. Wel laat de leidraad zien op welke punten er iets te kiezen valt bij het organiseren van betrokkenheid van inwoners bij beleid en uitvoering en wat de gevolgen van bepaalde keuzes zijn.

Wat kunt u met deze publicatie?

De leidraad kunt u gebruiken bij het maken van keuzes op het gebied van burgerbetrokkenheid bij beleid en uitvoering. Betrokken burgers en cliënten kunnen deze ook gebruiken om kritisch te kijken naar de organisatie van burgerbetrokkenheid in de eigen gemeente.