Mantelzorgondersteuning is de basis

Publicaties & Infographics

De publicatie 'Mantelzorgondersteuning is de basis' bevat aandachtspunten voor lokaal beleid mantelzorgondersteuning. Deze aandachtspunten zijn een actualisatie van de ‘basisfuncties’ uit 2009 en biedt gemeenten handvatten in het vormgeven van het lokale mantelzorgbeleid. Ze zijn gebaseerd op de uitgangspunten van de Wmo 2015.De wens van cliënten om (langer) thuis te blijven wonen, vraagt samen met de nieuwe Wmo en de hervorming van de langdurige zorg om een andere ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. In de beleidsbrief over mantelzorg noemt staatssecretaris Van Rijn drie speerpunten voor de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers door gemeenten: Versterken, Verlichten en Verbinden. Deze drie speerpunten vormen de kern van de nieuwe aandachtspunten mantelzorgondersteuning. Ze worden voorafgegaan door het aandachtspunt ‘Vinden’, omdat het bereiken van mantelzorgers een belangrijkevoorwaarde is om te kunnen Versterken, Verlichten en Verbinden.

Over

‘Mantelzorgondersteuning is de basis’ is een product in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Mezzo. De notitie is geschreven door Movisie.