Nieuw perspectief: cliëntenparticipatie in beweging

Publicaties & Infographics

Dit magazine geeft een inkijkje in cliënten- en burgerparticipatie met de nieuwste inzichten en praktijkervaringen van experts op dit gebied.

Nieuw perspectief is gemaakt in het kader van het tienjarig bestaan van het kennisprogramma Cliëntenparticipatie van Movisie. Een cadeautje van het kennisprogramma aan gemeenteambtenaren, cliëntenraden en belangenbehartigingsgroepen.

Wat kunt u met deze publicatie

Na het lezen van dit magazine heeft u voldoende bagage om stappen te zetten om cliënten te laten participeren.