Positionering wijkteams

Organisatievormen en positionering van (wijk)teams

Publicaties & Infographics

Twee jaar na de decentralisaties en de massale ontwikkeling van (wijk)teams blikken diverse gemeenten terug op de keuzes die zij maakten bij de oprichting van de teams. Behalve cijfers over de feitelijke stand van zaken, hebben gemeenten ook behoefte aan verhalen achter de cijfers. Het programma Integraal werken in de wijk deed onderzoek.

In deze publicatie

  • Ervaringskaarten met positieve punten en aandachtspunten
  • Inspirerende gedachtenkaarten

De kaarten zijn gebaseerd op ervaringen met verschillende organisatievormen en positionering van (wijk)teams, zoals beluisterd in gesprekken met medewerkers uit zeventien gemeenten, aangevuld met wat bekend is uit overig onderzoek.

Doel van deze publicatie

U als beleidsmedewerker, projectleider, kwartiermaker, wethouder of raadslid helpen bij de doorontwikkeling van het integraal werken in uw gemeente.