Participatiewet en Wmo

Participatiewet en Wmo - latrelatie of huwelijk?

Publicaties & Infographics

Movisie onderzocht de verbinding tussen de Participatiewet en de Wmo 2015. Deze publicatie gaat in op de vraag hoe beide wetten zich - twee jaar na de decentralisaties - verhouden.

Zijn de beoogde voordelen: betere en goedkopere ondersteuning van kwetsbare mensen behaald? Er is veel aandacht voor de praktijk, met een beschrijving van zestien uitvoeringspraktijken waar de beide wetten elkaar lijken te raken en versterken. De conclusie: juist op lokaal niveau ontstaan er mooie initiatieven: bottom-up, vernieuwend en mensgericht.

Wat kunt u met deze publicatie

Na het lezen van deze publicatie heeft u een goed beeld van de oorsprong van beide wetten, waardoor de verbinding maar moeizaam tot stand komt. Tegelijk kunt u zich laten inspireren door de vernieuwende initiatieven die zijn beschreven.