Piramide respijtzorg

Publicaties & Infographics

Natuurlijk wilt u een respijtaanbod neerzetten dat werkt voor mantelzorgers. De piramide respijtzorg kan u daarbij helpen. Dit is een model dat laat zien welke fasen mantelzorgers en cliënten doorlopen om echt respijteffect te kunnen ervaren. In de eerste fase gaat het om erkennen en accepteren van de respijtbehoefte, in de tweede fase om het gebruik van het respijtaanbod en in de derde fase om het daadwerkelijk ervaren van respijteffect. Elke fase kent zijn eigen werkzame elementen.

piramide_respijtzorg-groot.jpg

Bijlage