Preventieve Ondersteuning Mantelzorgers (POM)

Publicaties & Infographics

Met de POM-methodiek worden mantelzorgers vroegtijdig opgespoord en wordt de belasting van de mantelzorger in kaart gebracht. Ook krijgen mantelzorgers, bijvoorbeeld in de vorm van een gids, een overzicht van de ondersteuningsmogelijkheden waar zij in de gemeente gebruik van kunnen maken. Deze methode zet in op het voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers door hen proactief ondersteuning aan te bieden. Kenmerkend aan deze interventie is dat de mantelzorger wordt opgespoord via de (nieuw ingeschreven) cliënten van de gezondheids-, thuis- of ouderenzorg. Vervolgens worden in een persoonlijk POM-gesprek de ervaren belasting of eventueel knelpunten in beeld gebracht.