Samen met mantelzorgers beleid opstellen

Publicaties & Infographics

De nieuwe uitdaging voor gemeenten is mantelzorgbeleid vormgeven met mantelzorgers. Deze complexe en diverse doelgroep is vaak niet georganiseerd. Bovendien zien mantelzorgers zichzelf niet als mantelzorger. Toch vraagt passende ondersteuning in de gemeente om een bredere invulling van interactieve beleidsvorming dan het instellen van een Wmo-raad.In deze brochure vindt u tips en handvatten voor deze brede invulling met mantelzorgers. Werkende met het stappenplan en geïnspireerd door de goede voorbeelden, zult u zien dat het betrekken van mantelzorgers goed mogelijk is. En dat dit van doorslaggevend belang is voor een succesvol mantelzorgbeleid.