Samenwerken met informele zorg

Publicaties & Infographics

Wilt u de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers in uw gemeente meer inclusief, vanuit een levensbrede context benaderen? Dan is goede (lokale) samenwerking een must. Dat bereikt u door aandacht te geven aan de vijf aspecten van goede samenwerking. Bij elk aspect leest u enkele tips die u en uw samenwerkingspartners daarbij helpen.

Infographic-samenwerken-aan-informele-zorg-Movisie.jpg