Wat werkt bij cliëntenparticipatie

Publicaties & Infographics

In dit Wat werkt dossier vindt u de meest recente inzichten vanuit onderzoek en praktijk naar werkzame factoren in de aanpak van collectieve cliëntenparticipatie. Hiermee willen we een antwoord geven op de vraag hoe burgers en cliënten optimaal betrokken kunnen worden bij het sociale beleid.  

Cliëntenparticipatie bevindt zich midden in een veranderingsproces. Het belangrijkste kenmerk van die verandering is de zoektocht naar de aansluiting van de systeemwereld van bestuurders en beleidsmakers met de leefwereld van burgers en cliënten. Tegelijkertijd is er een beweging gaande die een tegenovergestelde kracht oproept. Het dossier Wat Werkt bij… Cliëntenparticipatie richt zich specifiek richt op de collectieve cliëntenparticipatie op beleidsniveau.

Wat kunt u met deze publicatie

Naast de werkzame factoren in de aanpak van collectieve cliëntenparticipatie leest u in deze publicatie meer over:

  • De beweging van cliëntenparticipatie door de jaren heen
  • De omvang van cliëntenparticipatie
  • Vraagstukken rondom cliëntenparticipatie
  • Veelbelovende bestaande aanpakken

Kortom, een mooi document om te raadplegen als u zich bezig houdt met het vernieuwen van cliëntenparticipatie binnen uw gemeente.