Infographic - Wat werkt bij mantelzorgondersteuning

Wat werkt bij mantelzorgondersteuning

Publicaties & Infographics

In dit dossier kijken we naar wat werkt bij mantelzorgondersteuning. Naast de algemene uitgangspunten staan we stil bij specifieke morele dilemma’s die een rol spelen. Aan de hand van het ‘Piramidemodel’ beschrijven we het proces dat resulteert in een gedegen ondersteuning. We gaan hiervoor in op een bepaald type ondersteuning: respijtzorg. Onder respijtzorg verstaan we het tijdelijk of volledig overnemen van de zorg van een mantelzorger met het doel om de mantelzorger vrije tijd te bezorgen.

infographic-wat-werkt-bij-mantelzorgondersteuning.PNG