Zo werkt u aan kwaliteit in de wmo

Publicaties & Infographics

Deze brochure is voor gemeenten, cliëntenorganisaties en Wmo-raden die kwaliteitsbeleid in de Wmo integraal willen aanpakken. Dit kan via outcome-financiering, maar ook door kwaliteitscriteria vanuit cliëntperspectief te hanteren. Deze brochure gaat in op beide manieren en sluit af met een stappenplan voor dialoogsessies tussen gemeente en cliënten om kwaliteitscriteria op te stellen.U dient als gemeente in het Wmo-beleidsplan aan te geven op welke manier u aan kwaliteit werkt. Wat is kwalitatief goede maatschappelijke ondersteuning en hoe zorgt u daarvoor? In deze brochure leest u dat u kwaliteitsbeleid integraal kunt benaderen door de cliënt als uitgangspunt te nemen en door te sturen op effecten (outcome). Een cliënt beweegt zich tenslotte niet in één prestatieveld, maar op diverse leefgebieden. Om een effect te realiseren, zullen activiteiten uit diverse prestatievelden en van verschillende aanbieders in samenhang en samenwerking met elkaar bekeken moeten worden.