cover handreiking mantelzorgers migratieachtergrond

Zorg voor de mantelzorger (van niet-westerse herkomst)

Publicaties & Infographics

Een handreiking om geïsoleerde mantelzorger van niet-westerse herkomst te bereiken en te ondersteunen.De signalen en verhalen zijn er al heel lang. Mantelzorgers van niet-westerse herkomst zijn vaak kwetsbaar, verkeren soms in een isolement en zijn onvoldoende in beeld bij de mantelzorgondersteuner. Het gevolg: stress en overbelasting.