Digimon: overzicht van de infrastructuur op het gebied van vrijwilligerswerk

Tools

Digimon is een digitale monitor voor vrijwilligerswerk die al jaren succesvol wordt ingezet om de vitaliteit van vrijwilligersorganisaties in de gemeente in beeld te brengen. Dit instrument laat zien wat vrijwilligersorganisaties en andere organisaties in het maatschappelijke middenveld al doen of willen doen voor de participatie van vluchtelingen en wie en wat ze daarvoor nodig hebben.

Wat levert Digimon op?

Gemeenten kunnen deze Digitale monitor zelf uitvoeren maar ook een opdracht geven aan Movisie om de resultaten te analyseren in een rapport met aanbevelingen voor de beleidsvorming, actieplan en vervolg stappen. De monitor biedt o.a. directe contacten en organisaties die bereid zijn statushouders een plaats te bieden binnen eigen organisaties om te participeren en integreren.

Kosten

Kosten bedragen € 2.500,- (richtbedrag) excl. btw en reiskosten.

 

Meer informatie