Kindermishandeling

Monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Tools

Effectief gemeentebeleid gericht op kindermishandeling en huiselijk geweld begint met het in kaart brengen van de huidige situatie in een gemeente. De Monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld helpt om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld verder te verbeteren. Inmiddels maken al zo’n 200 gemeenten gebruik van deze monitor om hun beleid aan te scherpen.

Wat levert het op?

  • Gemeentelijke cijfers van Veilig Thuis over het aantal onderzoeken, het aantal betrokken kinderen, de aard van de mishandeling, de herkomst van de meldingen en wat ermee gebeurd is. Daarnaast zijn er gewogen schattingen over de omvang van huiselijk geweld op basis van onder andere politiegegevens.Naar verwachting komen er op termijn ook cijfers van Veilig Thuis over huiselijk geweld beschikbaar.
  • Het op basis van sociaal-demografische gemeentelijke gegevens geschatte aantal jeugdigen in de betreffende gemeente, dat met kindermishandeling te maken krijgt.
  • De stand van zaken van de aanpak in een gemeente.
  • Ondersteunende tips en trucs voor verbetering van beleid.
  • Cijfers over en inzicht in de stand van zaken in andere deelnemende gemeenten (de benchmarkmogelijkheid).

Meer informatie over de monitor en kosteloos aanmelden voor de monitor.

Monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld