geweld achter de voordeur

De gemeente in actie: aanpak achter de voordeur

Trainingen & educatie

Als beleidsmedewerker hoeft u geen specialist te zijn. Wel is het belangrijk om voldoende geïnformeerd te zijn over de risico’s op geweld achter de voordeur om het beleid in de gemeente vorm te kunnen geven. In deze workshop wordt u een overzicht geboden, dat eventueel in een vervolgaanbod/adviestraject kan worden verdiept. 

Ruim 9% van de Nederlandse bevolking was de afgelopen vijf jaar slachtoffer van huiselijk geweld. In bijna 75% van de gevallen van ernstig huiselijk geweld gaat het om lichamelijk geweld (65%) en seksueel geweld (8%) (Van der Veen & Bogaerts, 2010, p. 13 en 14). Als huiselijk geweld, kindermishandeling en ontspoorde mantelzorg in een vroeg stadium gesignaleerd worden, kan er laagdrempelige hulp geboden worden.

Eindresultaat

In deze workshop krijgt u zicht op:

  • de uitingsvormen van huiselijk geweld, kindermishandeling en ontspoorde mantelzorg;
  • de risicofactoren en beschermende factoren;
  • de relatie tussen veiligheid en participatie;
  • de wet op de meldcode;
  • vormgeven van beleid.

Interesse in de training: De gemeente in actie: aanpak achter de voordeur?

Naar de training

Achtergrond informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In juli 2013 trad de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. Onder de wet vallen medewerkers van sociale wijkteams, huisartsen, praktijkondersteuners, SPV'ers, paramedische beroepen, leerkrachten en ook gespreksvoerders van ‘het keukentafelgesprek’. Uitgangspunt is dat de professional er niet alleen voor staat maar met collega’s onderzoekt wat de mogelijkheden zijn.

Wet maatschappelijke ondersteuning
Op 1 januari 2015 ging de vernieuwde Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in. Aan het begrip maatschappelijke ondersteuning is ten opzichte van de Wmo (van 2007) het element van ‘veiligheid’ in de gemeente toegevoegd. De regering meent dat dit van belang is, omdat het gevoel van veiligheid voor ingezetenen een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de mogelijkheid tot participatie. Het gaat hierbij om veiligheid in de zin van ‘vrij zijn’ van het risico op geweld uit huiselijke kring; er moet voor iedereen in de thuissituatie – of elders – een veilige plek zijn. Dit is een belangrijk verschil met de oude Wmo. Veiligheid en participatie worden nu fundamenteel met elkaar in verband gebracht.