Effectief keukentafelgesprek

Trainingen & educatie

Het is belangrijk de juiste vragen te stellen die een cliënt helpt in het ontwikkelen en bedenken van eigen oplossingen. Niet het overbrengen van een zienswijze, maar het ontwikkelen van eigen keuzes werkt het meest effectief. Het stellen van vragen is een zeer effectief middel om de eigen kracht en motivatie bij cliënten boven tafel te krijgen.

Deze training geeft u meer grip op de inhoud van het keukentafelgesprek en zorgt ervoor dat u beter toegerust het gesprek kunt voeren. U weet waar een goed gesprek aan voldoet, welke relevante competenties u bezit en welke u verder door kunt ontwikkelen.

Training op maat

In het programma komt uw rol als gespreksvoerder aan bod. Wat zijn lastige onderdelen van het gesprek? Hoe gebruikt u motiverende gesprekstechnieken? Er komen verschillende instrumenten voor het voeren van gesprekken aan de orde. Evenals methoden van evalueren met de cliënt. De training beslaat twee dagdelen.

De inhoud van de training kan op maat worden gemaakt en is afhankelijk van leerwensen, aanwezige en gewenste competenties en de kwaliteit van de ingebrachte cases. Er wordt zoveel mogelijk interactief gewerkt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze training? Neem dan contact op met Els Hofman.