Participatiewiel en samenspel

Trainingen & educatie

Het Participatiewiel van Movisie is een succesvol instrument voor integrale participatiebevordering. Het wiel biedt bestuurders en ambtenaren snel inzicht in hoe je het beschikbare aanbod en de participatiedoelen van mensen met elkaar verbindt. Vanuit het perspectief van de burger krijgen ambtenaren en bestuurders een helder beeld van wat nodig is en waar samenwerking gewenst is. Alle leefgebieden, zoals gezondheid, sociale contacten, (betaald) werk en dagbesteding zijn in het wiel meegenomen.

Speciaal voor gemeenten die participatie van hun burgers integraal willen aanpakken heeft Movisie de actiegame Participatiewiel Samenspel XXL ontwikkeld. Bestuurders, ambtenaren en professionals binnen gemeente spelen samen het spel op hun locatie. Deelnemers ontdekken samen wat de kaders en mogelijkheden zijn om burgers te laten participeren en wie welke rol daarbij kan vervullen. Movisie ondersteunt en adviseert bij deze live game die plaatsvindt op een Participatiewiel van 6 bij 6 meter.

Onder begeleiding van participatie- én veranderdeskundigen van Movisie spelen we het ‘spel’ dat elke speler de wereld van het sociaal domein van binnen uit laat beleven.  

Doelgroep

 • U wilt als gemeente inzicht in de verbinding tussen het beschikbare aanbod en de participatiedoelen van mensen zelf.
 • U wilt inzicht in activiteiten en wettelijke kaders met betrekking tot het bevorderen van participatie.

Resultaat

 • Een beter inzicht in waar een integrale aanpak en verbinding mogelijk is, wat dat kan opleveren en wat daarvoor nodig is.
 • Een manier van integraal werken waarbij de individuele burger centraal staat.
 • Concrete aanknopingspunten om visie en beleid voor participatiebevordering verder te ontwikkelen.
 • Versterking van samenwerkingsmogelijkheden tussen alle betrokken partijen in uw gemeente.
 • Inzicht in wat er al wel of juist nog te weinig gebeurt op het gebied van participatie, gezien vanuit participatiedoelen van mensen zelf.

Werkwijze

In de werksessie maken we een analyse hoe organisaties hun activiteiten op elkaar kunnen afstemmen en met elkaar kunnen samenwerken of waar nog onbenutte kansen liggen. Van daaruit denkt Movisie met u mee over concrete stappen om meer integraal te gaan werken in beleid en uitvoering.

De sessie duurt een dagdeel, vindt plaats op locatie met 25-35 mensen.

Unieke voordelen

De adviseurs van Movisie werken vanuit inhoudelijke expertise en met kennis van veranderkundige aanpakken en transitiemanagement. Ze weten te verbinden, verhelderen en helpen hiermee het proces in uw regio een stap vooruit.

 • Het perspectief van de cliënt en de keuzes en behoeften van burgers staan centraal.
 • We betrekken de mensen om wie het gaat.
 • We gaan uit van de mogelijkheden van mensen. Dit is een motivatie voor participatie.
 • We leggen de relatie tussen verschillende vormen van participeren: dagbesteding, vrijwilligerswerk, beschut werk, garantiebanen, regulier werk als onderdeel van een integrale aanpak. Het Participatiewiel vormt hiervoor het kader.
 • We combineren het stimuleren van innovatie met kennis over wat werkt.
Gemeente Harderwijk over het Participatiewiel'Het participatiewiel maakt je bewust hoe je als professional werkt vanuit jouw eigen kader en dat dit kader voor andere professionals weer anders kan zijn. Maar ook hoe mensen(cliënten) te maken krijgen met verschillende boodschappen. Het brengt de discussie op gang over wat we van waarde vinden en hoe we hierin kunnen verschillen. Ik vond het heel verhelderend en ook erg leuk om deze sessie met verschillende partijen te doen. Nu kunnen we vervolgens ook echt de goede stappen zetten!'

Investering

Graag stemmen wij de Transitiearena af op uw wensen en vragen. Heeft u interesse? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.