Training: Resultaatgericht werken aan inclusief beleid

Trainingen & educatie

De ratificatie door Nederland van het VN-verdrag in 2016 inzake de rechten van personen met een beperking heeft een nieuwe impuls gegeven aan het aanscherpen van inclusief beleid. Hoewel het VN-verdrag gericht is op mensen met een beperking, is de strekking van het verdrag breder, gericht op de inclusieve samenleving als geheel.

Een goede lokale uitvoering vraagt om een gerichte aanpak. Om goed beleid te maken, doet u dat samen met burgers, cliënten en (vrijwilligers)organisaties in uw gemeente.

Waarom deze training?

Met deze training formuleert u gezamenlijke doelen en resultaten voor inclusief beleid, waar u vervolgens ook vanuit samenwerking aan gaat werken. Dus niet voor mensen, maar met en door mensen. Dit kan specifiek op het thema VN-verdrag voor mensen met een beperking, maar ook breder op het gebied van inclusief beleid.

Wat levert het u op?

  • Gezamenlijke doelen en resultaten die passen bij de samenstelling, diversiteit en ambities van uw gemeente.
  • Gezamenlijk lokaal eigenaarschap, omdat de betrokkenen in co-creatie werken aan inclusief beleid. Dit heeft een positief effect op het uit te voeren beleid.  
  • Efficiënte en resultaatgerichte manier om te werken aan de implementatie van het VN-verdrag, waarbij je monitoort of je met elkaar inderdaad de gewenste doelen realiseert en van elkaar kunt leren en elkaar bij de les kunt houden
  • Overzichtelijke werkwijze om samen prioriteiten te stellen in de domeinen van het VN-verdrag waarop je aan de slag gaat en de keuze van activiteiten, omdat je nu eenmaal niet alles tegelijk kunt doen
  • We nemen onze opgedane kennis en ervaring uit andere gemeenten mee in uw traject.

Hoe gaan we samen aan de slag?

In drie sessies met de gemeente, burgers en lokale samenwerkingspartners, werken we de gestelde vraag gezamenlijk uit in concrete doelen en subdoelen(de doelenboom). Daarbij formuleren we meetbare indicatoren waaruit blijkt dat deze doelen worden gerealiseerd en benoemen we concrete activiteiten.  

Na de laatste sessie hebben gemeente en de deelnemende organisaties helder voor ogen wat er moet gebeuren; de gemeente kan direct aan de slag met de genoemde activiteiten.

Meer informatie?

Neem dan even contact op met Bard Briels, email: b.briels@movisie.nl