RelatieWijs

Trainingen RelatieWijs

Trainingen & educatie

Werk je in een sociaal wijkteam en heb je regelmatig een niet-pluisgevoel als je met (ex-)partners praat? Wil je ondersteuning hoe dit gevoel om te zetten in actie? Werk je bij Veilig Thuis en loop je aan tegen problemen met het inschatten van de ernst van het geweld? Krijg je vanuit een andere functie te maken met relatiegeweld en heb je behoefte aan ondersteuning voor je handelen?Relatieproblemen komen veel voor en kunnen ontaarden in geweld. Van lichte vormen van grensoverschrijding tot zeer ernstige. Geweld in partnerrelaties is de meest voorkomende vorm van geweld in afhankelijkheidsrelaties. 

Partnergeweld aanpakken

RelatieWijs - beoordelen en aanpakken van (ex-) partnergeweld, biedt concrete criteria en vaste richtlijnen om relationeel gedrag te toetsen en eenduidig te beoordelen. In teams wordt het ingezet om een objectief beoordelingskader te ontwikkelen, zodat collega’s een zelfde taal leren spreken als het gaat om deze complexe problematiek. De kern van RelatieWijs is zowel tijdig signaleren als het juist inschatten en bespreekbaar maken van relationeel (grensoverschrijdend) gedrag van (jong)volwassenen en hierop adequaat reageren. Er is een basistraining en een train-de-trainer RelatieWijs.

Het complete aanbod

Gebaseerd op het Vlaggensysteem

Het Vlaggensysteem bestaat onder andere uit zes criteria en een normatieve lijst. De normatieve lijst gaat uit van verschillende relatiedomeinen en laat zien welke gedragingen daarbinnen gezond tot zeer ernstig grensoverschrijdend zijn. Daarnaast zijn er richtlijnen voor het correct wegen en beoordelen van relationeel (grensoverschrijdend) gedrag. Vier vlaggen geven aan dat er een continuüm is van acceptabel tot zeer ernstig grensoverschrijdend relationeel gedrag. Aan de vlaggen is een reactie gekoppeld. Het laatste onderdeel is de richtlijnen voor het adequaat handelen, in overeenstemming met de stappen van de Meldcode.

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • de dilemma’s rond het signaleren van relationeel grensoverschrijdend gedrag (waaronder geweld);
  • vormen van relatiegeweld met aandacht voor de kinderen;
  • de dynamiek van relatiegeweld (basisprincipes);
  • gedrag van (ex-)partners duiden en plaatsen in het continuüm van gezond naar ongezond relationeel gedrag;
  • oefenen met het toekennen van de vlag;
  • richtlijnen voor handelen toegelicht per vlag;
  • oefenen met tekeningen;
  • instructies voor het inzetten in het werk;
  • uitwisseling van dilemma’s in het werk en het bieden van oplossingen.