Vrijwilligerswerk voor mensen met een beperking

Trainingen & educatie

Mensen met een beperking ervaren nog steeds een drempel om vrijwilligerswerk te doen. Voor het vergroten van de toegankelijkheid van vrijwilligerswerk is het belangrijk dat kennis en informatie hierover gedeeld wordt. Dit is een bewezen effectief project van Movisie om mensen met een beperking een betere aansluiting te geven op het vrijwilligerswerk. Daarbij wordt ingezet op een samenwerking tussen zorg/welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties en de begeleiding van mensen met een beperking.