Werksessie Transitiearena

Trainingen & educatie

De transformatie is nog in volle gang. Arbeidsmatige dagbesteding en beschut werken krijgen een nieuwe invulling. De kaders verschuiven en veranderen en nieuwe spelers zijn op het speelveld verschenen. Hoe wilt u binnen uw gemeente of regio invulling geven aan een integrale vorm van participatie? Samen met u en uw betrokken partijen gaan we hiermee aan de slag in de vorm van een Transitiearena. Doel is het stimuleren van vernieuwing en verandering, experimenten uitwisselen en volgen, vraagstukken delen en bespreken en samen vooruit kijken.

Doelgroep

 • Gemeenten die participatie op een andere en meer integrale manier willen benaderen.
 • U bent op zoek naar manieren om te vernieuwen en veranderen in het participatiebeleid.
 • U wilt samen met aanbieders en cliënten het participatiebeleid vormgeven.

Resultaat

 • Inzicht in waar de vernieuwingskansen echt liggen.
 • Een voedingsbodem voor experimenten om op een andere manier te gaan werken.
 • Concrete en inspirerende uitwisseling tussen betrokkenen.

Werkwijze

De Transitiearena is een serie van 4-6 bijeenkomsten waarbij we op basis van kennisuitwisseling en kennisdeling gezamenlijk op zoek gaan naar nieuwe ‘rules of the game’. Daarbij komen verschillende partijen en perspectieven samen om met elkaar experimenten te volgen, van elkaar te leren en de opgedane kennis verder te verspreiden: aanbieders, sociaal ondernemers, deelnemers en gemeenten. De Transitiearena van Movisie is landelijk een waardevol instrument gebleken dat we nu ook bij uw gemeente of in uw regio kunnen uitvoeren.

Thema’s die tijdens de transitiearena aan de orde komen:

 • Co-creatie: samenspel gemeente, aanbieders en cliënten.
 • Ondernemend werken in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk.
 • Cliëntsturing en perspectief van de deelnemer.
 • Combinatie van vormen en doelgroepen dagbesteding en beschut werk.

Na de Transitiearena komen verschillende partijen elke twee à drie maanden samen om met elkaar experimenten te volgen, van elkaar te leren en de opgedane kennis verder te verspreiden: aanbieders, sociale firma’s en gemeenten.

Unieke voordelen

De adviseurs van Movisie werken vanuit inhoudelijke expertise en met kennis van veranderkundige aanpakken en transitiemanagement. Ze weten te verbinden, verhelderen en helpen hiermee het proces in uw regio een stap vooruit.

 • Het perspectief van de cliënt en de keuzes en behoeften van burgers staan centraal.
 • We betrekken de mensen om wie het gaat.
 • We gaan uit van de mogelijkheden van mensen. Dit is een motivatie voor participatie.
 • We leggen de relatie tussen verschillende vormen van participeren: dagbesteding, vrijwilligerswerk, beschut werk, garantiebanen, regulier werk als onderdeel van een integrale aanpak. Het Participatiewiel vormt hiervoor het kader.
 • We combineren het stimuleren van innovatie met kennis over wat werkt.

Investering

Graag stemmen wij de Transitiearena af op uw wensen en vragen. Heeft u interesse? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.